silent reverie

once a lover |
always a beloved
Ngày Quốc khánh của chúng tôi không có pháo hoa, cũng không có những chiếc máy bay trình diễn trên bầu trời.
.
2/9 tại Hà Nội, nắng và mưa lúc nào cũng xen lẫn nhau. Hôm nay là ngày vui, nhưng cũng là ngày buồn của dân tộc. Đường phố im lặng. Quang quẻ. Chậm chạp. Mùa thu đã thực sự ở đây. Người ta đi bộ rao cốm ở Ô Quan Chưởng. Có thể nghe thấy đội múa lân các phường đang tập luyện qua tiếng trống Trung Thu rất đặc trưng.
.
Quốc khánh của chúng tôi lúc nào cũng thế, không những không náo nhiệt ồn ã, mà còn lặng lẽ và trầm lắng hơn ngày thường.
.
Nhưng trong lòng ai cũng có niềm vui nhẹ nhàng không thể nào không nhận thấy.

Ngày Quốc khánh của chúng tôi không có pháo hoa, cũng không có những chiếc máy bay trình diễn trên bầu trời.
.
2/9 tại Hà Nội, nắng và mưa lúc nào cũng xen lẫn nhau. Hôm nay là ngày vui, nhưng cũng là ngày buồn của dân tộc. Đường phố im lặng. Quang quẻ. Chậm chạp. Mùa thu đã thực sự ở đây. Người ta đi bộ rao cốm ở Ô Quan Chưởng. Có thể nghe thấy đội múa lân các phường đang tập luyện qua tiếng trống Trung Thu rất đặc trưng.
.
Quốc khánh của chúng tôi lúc nào cũng thế, không những không náo nhiệt ồn ã, mà còn lặng lẽ và trầm lắng hơn ngày thường.
.
Nhưng trong lòng ai cũng có niềm vui nhẹ nhàng không thể nào không nhận thấy.

angelclark:

99-Year-Old Lady Sews A Dress A Day For Children In Need 

Lillian Weber, a 99-year-old good Samaritan from Iowa, has spent the last few years sewing a dress a day for the Little Dresses For Africa charity, a Christian organization that distributes dresses to children in need in Africa and elsewhere.

Weber’s goal is to make 1,000 dresses by the time she turns 100 on May 6th. So far, she’s made more than 840. Though she says she could make two a day, she only makes one – but each single dress she makes per day is personalized with careful stitchwork. She hopes that each little girl who receives her dress can take pride in her new garment.

(via undercover-witch)